Ron cao su Nokia N Gage QD loại xịn không gãy tai che thẻ nhớ và chân sạc rất bền – moscongnghe

99.000đ

Ron cao su Nokia N Gage QD loại xịn không gãy tai che thẻ nhớ và chân sạc rất bền – ZIPOKA
+ Loại tốt, chuẩn không như loại màu đen hay bị gãy tai che chân sạc và thẻ nhớ.
+ Lắp vào khít đẹp ko dư không giãn.

Còn hàng